Get Adobe Flash player

yolyardm

altTrafi?e kayd? yap?lan motorlu ta??t say?s?, Ekim ay?nda geçen y?l?n ayn? ay?na göre yüzde 4,8 azal?rken, bir önceki aya göre yüzde 1,8 artt?. Ekim ay?nda 86 bin 333 ta??t?n kayd? yap?l?rken, trafikteki araç say?s? 16 milyon 901 bin 785'e ula?t?.

 

Türkiye ?statistik Kurumu (TÜ?K), 2012 y?l? Ekim ay?na ili?kin Motorlu Kara Ta??tlar? ?statistikleri'ni aç?klad?.
Buna göre, Ekim'de trafi?e kayd? yap?lan toplam 86 bin 333 ta??t içinde otomobil yüzde 54,7 pay ve 47 bin 250 adetle ilk s?rada yer ald?. Bunu yüzde 17,7 pay ve 15 bin 294 adetle kamyonet, yüzde 16,4 pay ve 14 bin 177 adet ile motosiklet, yüzde 4,8 pay ve 4 bin 130 adet ile traktör takip etti. Ekim ay?nda trafi?e kayd? yap?lan ta??tlar?n yüzde 6,3 pay ve 5 bin 482 adedini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçl? ta??tlar olu?turdu.
Trafi?e kayd? yap?lan motorlu ta??t say?s? Ekim'de bir önceki aya göre yüzde 1,8 artt?. Bu art?? otomobilde yüzde 16,7, kamyonette yüzde 2, kamyonda yüzde 3,7, traktörde yüzde 11,1 olarak gerçekle?ti. Minibüste yüzde 22,6, otobüste yüzde 41,7, motosiklette yüzde 24, özel amaçl? ta??tlarda yüzde 38,2 azal?? oldu.
Geçen y?l?n ayn? ay?na göre dü?ü? oldu
Trafi?e kayd? yap?lan motorlu ta??t say?s? geçen y?l?n ayn? ay?na göre yüzde 4,8 azald?. Bu azal?? otobüste yüzde 0,9, kamyonette yüzde 14,1, kamyonda yüzde 22,6, motosiklette yüzde 13,6, özel amaçl? ta??tlarda yüzde 6,7, traktörde yüzde 31,1 olarak gerçekle?ti. Otomobilde yüzde 6,6, minibüste yüzde 5 art?? oldu.
Ocak-Ekim döneminde 905 bin 137 adet ta??t?n trafi?e kayd? yap?l?rken, 92 bin 880 adet ta??t?n ise trafikten kayd? silindi. Böylece trafikteki toplam ta??t say?s? 812 bin 257 adet artt?. Ekim ay? sonu itibar?yla trafi?e kay?tl? toplam 16 milyon 901 bin 785 adet ta??t?n yüzde 50,6's?n? otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 15,7'sini motosiklet, yüzde 8,9'unu traktör, yüzde 4,4'ünü kamyon, yüzde 2,3'ünü minibüs, yüzde 1,4'ünü otobüs, yüzde 0,2'sini ise özel amaçl? ta??tlar olu?turdu.
Ekim ay?nda 377 bin 697 adet ta??t?n devri yap?ld?
Ekim ay?nda 377 bin 697 adet ta??t?n devri yap?ld?. Bu araçlar?n içinde otomobil yüzde 68,3 pay ve 257 bin 856 adet ile ilk s?rada yer ald?. Otomobili, yüzde 16,3 pay ve 61 bin 476 adet ile kamyonet, yüzde 5,2 pay ve 19 bin 530 adet ile motosiklet, yüzde 3,3 pay ve 12 bin 337 adet ile traktör izledi. Ekim ay?nda devri yap?lan ta??tlar?n yüzde 7 pay ve 26 bin 498 adedini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçl? ta??tlar olu?turdu.
Ekim ay? sonu itibar?yla trafi?e kay?tl? otomobillerin içinde LPG kullananlar?n oran? yüzde 41,1'e ula?t?. Trafi?e kay?tl? araçlar?n yüzde 34,4'ü benzin, yüzde 23,9'u dizel yak?t kullan?yor. Yak?t türü bilinmeyen otomobillerin oran? ise yüzde 0,6 oldu.
Markalara göre da??l?m

Ekim ay?nda trafi?e kayd? yap?lan 47 bin 250 adet otomobilin yüzde 12'sini Renault, yüzde 10,9'unu Opel, yüzde 10'unu Volkswagen, yüzde 8,7'sini Tofa?-Fiat, yüzde 8,6's?n? Hyundai, yüzde 7,5'ini Ford, yüzde 6,7'sini Toyota, yüzde 5,2'sini Dacia, yüzde 3,6's?n? Nissan, yüzde 3,1'ini Honda, yüzde 23,7'sini ise di?er markalar olu?tu.