Get Adobe Flash player

yolyardm

Hizmetlerimiz

altCan gvenli?inizin bizlere emanet oldu?unun bilinciyle i?imizi itina ile yap?p, arac?n?z?n mekanik i?lemleri bittikten sonra son kontrolleri yap?larak, gerekirse adresinize kadar teslim edilir.

Gleryzl ve gerekli tm e?itimleri ald?ktan sonra hizmet veren deneyimli personelimiz i?lerinin uzman? olarak Trkiyenin en gvenilir servis ekibi olup, y?llarca m?terilimizin takdirini kazanm??lard?r. Ba?l?klar halinde vermi? oldu?umuz hizmet ve servisler;

MOTOR ve MEKAN?K BAKIM VE ONARIM
Konusunda uzman mekanikerler taraf?ndan arac?n?za, orijinal yedek para kullan?m? ile arac?n?z drt drtlk test edilerek sizlere teslim edilmektedir.Arac?n?z? gnl rahatl??? ile gvenilir ellere teslim edebilirsiniz.

  • Periyodik Bak?m, Triger De?i?imi
  • Bilgisayarl? Sistem Testleri, Fren Bak?m-Onar?m n Tak?m
  • ?anz?man, Bask? ve Balata Bak?m-Onar?m
  • Motor ve ?anz?man Yenileme, Silindir Kapak Yenileme

OTO ELEKTR?K BAKIM VE ONARIM
Otomobilinizin elektrik aksam? ile ilgili tm problemler, alan?nda uzman personelimiz taraf?ndan itina ile zme kavu?turulmaktad?r.

YEDEK PARA
Servisimizde Opel, Renault, Chevrolet ve Dacia marka otomobillerin orijinal yedek paralar? kullan?lmakta ve sat?lmaktad?r.

OTO KL?MA BAKIM, ONARIM VE DOLUM
Bugn neredeyse tm aralarda klima sistemi oldugunu hepimiz ok iyi biliyoruz .Klima iklimlendirme sistemleri artik ogu binek ve aralarda Ortak kalite standardi haline geldi. Klima sistemleri,en iyi kosullarda alismak evre dostu olma ve gvenlik konularinda zorunlu yasalara uymak iin sabit bir bakim gerektiriyor.Bu nedenle klima sistemlerinin bakimi, servisimizde ayri bir neme sahiptir.
Yillar getike, klima sistemlerindeki gelismeler eskiye nazaran daha hassas doldurma ihtiyzci dogurdu. Bu ihtiya, teknisyenin teknik becerileri ve profosynelliginin yani sira uygun dogru lebilen ve teknolojik olarak ileri bir klima dolum cihazi gerektiriyor.
Servisimizde en kaliteli dolum cihazlar?yla en do?ru llerde klima gaz dolumu, bak?m? ve onar?m? hizmetleri verilmektedir.

MOTOR TEST?
Motor test cihazlar? ar?za te?hisi ile birlikte ara zerindeki elektrik ve elektronik paralar?n fiziksel olarak llmesine imkan tan?maktad?r. Test cihazlar?m?z gnmzn en geli?mi? osiloskop zelliklerine sahip olmakla birlikte, m?teri bilgilerini ve llen verileri referans veya kay?t niteli?inde kaydetme ve ileride mukayese etme imkan? sunmaktad?r. Gnmzn en geli?mi? sistemlerinden biri olan test cihazlar?m?z ile para ve hatalar?n? test edebilme imkan? sunmaktad?r. Bu da gereksiz para de?i?imlerinin nne geerek masraflar? minimize etmeye imkan sa?lamaktad?r.